ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο ξηροφθαλμίας 2006 Dry Eye στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου για την εργασία « Χημική απονεύρωση της Δακρυϊκής αντλίας με την Χρήση Αλλαντικής τοξίνης τύπου Α για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής Ξηροφθαλμίας». Γεωργιάδου Ε, Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Ζιάκας Ν. 29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνεδρίο

Βραβείο ξηροφθαλμίας 2006 Dry Eye στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου για την εργασία για την εργασία « Συγκριτική Εφαρμογή Μοσχευμάτων Απόφραξης του Δακρυϊκού Σημείου και Ακρυλικών Μοσχευμάτων Απόφραξης της Ληκύθου για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής Ξηροφθαλμίας». Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Βραβείο στην προφορική ανακοίνωση με τίτλο:
«Ετήσια, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της σημασίας μιας παρέμβασης προς βελτίωση της συμμόρφωσης νεοδιαγνωσθέντων ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με προσταγλανδίνη αλλά και ασθενών υποψηφίων για επιπρόσθετη θεραπεία». Ε. Γεωργιάδου, Σ. Τσιρώνη, Μ. Νάσρ,
Δ. Μικρόπουλος, Α. Δημόπουλος, Γ. Μουμτζής, Β. Τουμανίδου, Θ. Εμπεσλίδης, Μ. Χαίντιτς, Β. Sleath, A. Robin, Α.Γ.Π. Κώνστας
2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2009, Αλεξανδρούπολη.

Έπαινος στην προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Συσχέτιση του μεταλλαγμένου γονιδίου Thr377Met MYOC με την ενδοφθάλμια πίεση, το πάχος του κερατοειδή και την κοίλανση του οπτικού νεύρου σε 600 κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής»
Τουμανίδου B., Παπαναστασίου A., Κάλτσος K., Μικρόπουλος Δ, Δημόπουλος Α.,Γεωργιάδου Ε.Ν., Οικονόμου Α, Εμπεσλίδης Θ., Μουμτζής Γ.,Γιαννόπουλος Θ.,SamplesJ.R.,Wirtz M.K., Κώνστας Α-Γ.Π.
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Μάιος 2010 Θεσσαλονίκη.

Βραβείο στην προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Αντιμετώπιση κερατοκώνου με συνδυασμό PRK & CXL: Αποτελέσματα σε 70 περιστατικά με παρακολούθηση εώς 2 έτη»
Θ. Μπουφίδης, Δ. Μικρόπουλος, Δ. Δερεκλής, Α. Κώνστας, Μ. Ψύλλα, Μ. Νασρ, Α. Δούδου, Σ. Μοχίντρα
3ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010, Αλεξανδρούπολη

1ο Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης
Η εργασία «Προσδιορισμός της φλεγμονώδους αντίδρασης σε μη επιθηλιακή κερατίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα με τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας in vivo.»
Μικρόπουλος Δ.Γ., Mocan M.C., Ircec M., Bozkurt B., Orhan M., Κώνστας Α.Γ.Π.
η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ircec M, (Department of Ophthalmology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara,Turkey) βραβεύτηκε ως καλύτερη προφορική ανακοίνωση στο 45ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 24-27 Μαΐου 2012, Χαλκιδική.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο ξηροφθαλμίας 2006 Dry Eye στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου για την εργασία « Χημική απονεύρωση της Δακρυϊκής αντλίας με την Χρήση Αλλαντικής τοξίνης τύπου Α για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής Ξηροφθαλμίας». Γεωργιάδου Ε, Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., Ζιάκας Ν. 29ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνεδρίο

Βραβείο ξηροφθαλμίας 2006 Dry Eye στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου για την εργασία για την εργασία « Συγκριτική Εφαρμογή Μοσχευμάτων Απόφραξης του Δακρυϊκού Σημείου και Ακρυλικών Μοσχευμάτων Απόφραξης της Ληκύθου για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής Ξηροφθαλμίας». Μπομπορίδης Κ., Μικρόπουλος Δ., 39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Βραβείο στην προφορική ανακοίνωση με τίτλο:
«Ετήσια, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της σημασίας μιας παρέμβασης προς βελτίωση της συμμόρφωσης νεοδιαγνωσθέντων ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με προσταγλανδίνη αλλά και ασθενών υποψηφίων για επιπρόσθετη θεραπεία». Ε. Γεωργιάδου, Σ. Τσιρώνη, Μ. Νάσρ,
Δ. Μικρόπουλος, Α. Δημόπουλος, Γ. Μουμτζής, Β. Τουμανίδου, Θ. Εμπεσλίδης, Μ. Χαίντιτς, Β. Sleath, A. Robin, Α.Γ.Π. Κώνστας
2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2009, Αλεξανδρούπολη.

Έπαινος στην προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Συσχέτιση του μεταλλαγμένου γονιδίου Thr377Met MYOC με την ενδοφθάλμια πίεση, το πάχος του κερατοειδή και την κοίλανση του οπτικού νεύρου σε 600 κατοίκους του χωριού Ταξιάρχης Χαλκιδικής»
Τουμανίδου B., Παπαναστασίου A., Κάλτσος K., Μικρόπουλος Δ, Δημόπουλος Α.,Γεωργιάδου Ε.Ν., Οικονόμου Α, Εμπεσλίδης Θ., Μουμτζής Γ.,Γιαννόπουλος Θ.,SamplesJ.R.,Wirtz M.K., Κώνστας Α-Γ.Π.
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Μάιος 2010 Θεσσαλονίκη.

Βραβείο στην προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Αντιμετώπιση κερατοκώνου με συνδυασμό PRK & CXL: Αποτελέσματα σε 70 περιστατικά με παρακολούθηση εώς 2 έτη»
Θ. Μπουφίδης, Δ. Μικρόπουλος, Δ. Δερεκλής, Α. Κώνστας, Μ. Ψύλλα, Μ. Νασρ, Α. Δούδου, Σ. Μοχίντρα
3ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 2010, Αλεξανδρούπολη

1ο Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης
Η εργασία «Προσδιορισμός της φλεγμονώδους αντίδρασης σε μη επιθηλιακή κερατίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα με τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας in vivo.»
Μικρόπουλος Δ.Γ., Mocan M.C., Ircec M., Bozkurt B., Orhan M., Κώνστας Α.Γ.Π.
η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ircec M, (Department of Ophthalmology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara,Turkey) βραβεύτηκε ως καλύτερη προφορική ανακοίνωση στο 45ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 24-27 Μαΐου 2012, Χαλκιδική.