ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συνολικά έχω συμμετάσχει σε 138 Συνέδρια εκ των οποίων 37 Διεθνή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
63 δημοσιεύσεις στο PubMed και 26 Που περιλαμβάνονται στο PubMed, Scopus.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
35 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
Συμμετείχα ενεργά στην συγγραφή κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

1. Konstas AGP, Mikropoulos D, Stewart WC. (2009) Fixed combinations in glaucoma therapy. Chapter in GLAUCOMA, edited by Shaarawy T, Hitchings R, Sherwood M, Crowston J; pp 565-575. Elsevier, USA.

2. Konstas AGP, Ziakas NG, Teus MA, Mikropoulos DG, Kozobolis VP. (2009) Cataract surgery in patients with exfoliation syndrome. Chapter in CATARACT SURGERY IN THE GLAUCOMA PATIENT, edited by Sandra Johnson; pp 161-176. Springer, New York, USA.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. UNIVERSITY STUDIO PRESS 1999. Εκδότες Ν.ΤΡ.ΣΤΑΓΚΟΣ Σ.Α ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ. Η υποτροπή της αποκόλλησης. Σ.Α.Δημητράκος, Δ.Γ.Μικρόπουλος σελ.39-50

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS 2002. Εκδότης Ν.ΤΡ.ΣΤΑΓΚΟΣ.
• Οι παθήσεις του κρυσταλλοειδούς φακού. Π.Οικονομίδης, Δ.Μικρόπουλος, Ν.Τ.Στάγκος. σελ.337-351.
• Οι παθήσεις του ραγοειδούς. Η διάμεση ραγοειδίτιδα ή παρσ-πλανίτιδα. Ν.Τ.Στάγκος, Δ.Μικρόπουλος σελ. 432-434.
• Στοιχεία Παιδοοφθαλμολογίας. Ο συγγενής- παιδικός καταρράκτης. Α.Κακαβούτη-Δούδου, Δ.Μικρόπουλος, Ν.Τ.Στάγκος. σελ 720-725.

3. Η ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ. STUDIO PRESS 2002. Εκδότες Ν.ΤΡ.ΣΤΑΓΚΟΣ Π.Κ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.
• Ο καταρράκτης στους διαβητικούς ασθενείς. Σ.Λάκε, Α.Κοσκοσάς, Σ.Γιακούμπ, Δ.Μικρόπουλος, Ι.Γιαρισκάνης. σελ. 185-192
• Η φακοθρυψία σε ασταθή ζίννειο ζώνη και η χρησιμότητα των ενδοπεριφακικών δακτυλίων (Capsular Tension Rings: CTR).Τεχνητά ενθέματα ίριδας. Σ.Λάκε, Δ.Μικρόπουλος, Σ.Γιακούμπ, Ι.Γιαρισκάνης. σελ. 249-265

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συμμετείχα ως ομιλητής ή πρόεδρος σε 97 στρογγυλές τράπεζες (87 ως ομιλητής και 10 ως πρόεδρος) με κύριο θέμα τον κερατοειδή, τον καταρράκτη , το γλαύκωμα και την οφθαλμική επιφάνεια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Είχα ενεργό συμμετοχή με την παρουσίαση πρωτότυπων προφορικών εργασιών ή χειρουργικά βίντεο με 105 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και με 186 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συνολικά έχω συμμετάσχει σε 138 Συνέδρια εκ των οποίων 37 Διεθνή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
63 δημοσιεύσεις στο PubMed και 26 Που περιλαμβάνονται στο PubMed, Scopus.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
35 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
Συμμετείχα ενεργά στην συγγραφή κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

1. Konstas AGP, Mikropoulos D, Stewart WC. (2009) Fixed combinations in glaucoma therapy. Chapter in GLAUCOMA, edited by Shaarawy T, Hitchings R, Sherwood M, Crowston J; pp 565-575. Elsevier, USA.

2. Konstas AGP, Ziakas NG, Teus MA, Mikropoulos DG, Kozobolis VP. (2009) Cataract surgery in patients with exfoliation syndrome. Chapter in CATARACT SURGERY IN THE GLAUCOMA PATIENT, edited by Sandra Johnson; pp 161-176. Springer, New York, USA.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. UNIVERSITY STUDIO PRESS 1999. Εκδότες Ν.ΤΡ.ΣΤΑΓΚΟΣ Σ.Α ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ. Η υποτροπή της αποκόλλησης. Σ.Α.Δημητράκος, Δ.Γ.Μικρόπουλος σελ.39-50

2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS 2002. Εκδότης Ν.ΤΡ.ΣΤΑΓΚΟΣ.
• Οι παθήσεις του κρυσταλλοειδούς φακού. Π.Οικονομίδης, Δ.Μικρόπουλος, Ν.Τ.Στάγκος. σελ.337-351.
• Οι παθήσεις του ραγοειδούς. Η διάμεση ραγοειδίτιδα ή παρσ-πλανίτιδα. Ν.Τ.Στάγκος, Δ.Μικρόπουλος σελ. 432-434.
• Στοιχεία Παιδοοφθαλμολογίας. Ο συγγενής- παιδικός καταρράκτης. Α.Κακαβούτη-Δούδου, Δ.Μικρόπουλος, Ν.Τ.Στάγκος. σελ 720-725.

3. Η ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ. STUDIO PRESS 2002. Εκδότες Ν.ΤΡ.ΣΤΑΓΚΟΣ Π.Κ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.
• Ο καταρράκτης στους διαβητικούς ασθενείς. Σ.Λάκε, Α.Κοσκοσάς, Σ.Γιακούμπ, Δ.Μικρόπουλος, Ι.Γιαρισκάνης. σελ. 185-192
• Η φακοθρυψία σε ασταθή ζίννειο ζώνη και η χρησιμότητα των ενδοπεριφακικών δακτυλίων (Capsular Tension Rings: CTR).Τεχνητά ενθέματα ίριδας. Σ.Λάκε, Δ.Μικρόπουλος, Σ.Γιακούμπ, Ι.Γιαρισκάνης. σελ. 249-265

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συμμετείχα ως ομιλητής ή πρόεδρος σε 97 στρογγυλές τράπεζες (87 ως ομιλητής και 10 ως πρόεδρος) με κύριο θέμα τον κερατοειδή, τον καταρράκτη , το γλαύκωμα και την οφθαλμική επιφάνεια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Είχα ενεργό συμμετοχή με την παρουσίαση πρωτότυπων προφορικών εργασιών ή χειρουργικά βίντεο με 105 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και με 186 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια.