ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά το διάστημα της 22 ετούς συνολικής παρουσίας μου στις Οφθαλμολογικές κλινικές του ΑΠΘ συμμετείχα ενεργά σε όλο το φάσμα του κλινικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου.
Από τις 16/1/2008 έως τις 31/8/2010 είχα την τιμή να υπηρετήσω στο ΑΠΘ ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για 4 συνολικά περιόδους στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΠΘ και συμμετείχα στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο μάθημα της Οφθαλμολογίας καθώς επίσης και στα μαθήματα εκπαίδευσης ειδικευομένων και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Α΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής.
Συμμετείχα ως εκπαιδευτής του μαθήματος Οφθαλμολογία στους φοιτητές της Ιατρικής του ΑΠΘ της Γ΄ Οφθαλμολογικής
Κλινικής στα πανεπιστημιακά έτη 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.
Συμμετείχα επίσης ως διδάσκων στην εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής στο μάθημα της Οφθαλμολογίας στο πανεπιστήμιο του Cardiff (Cardiff University).
Ως ακαδημαϊκός υπότροφος στην Α΄ οφθαλμολογική κλινική ΑΠΘ συμμετέχω στην εκπαίδευση των φοιτητών στο μάθημα της Οφθαλμολογίας το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020.
Συμμετέχω επίσης με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού υποτρόφου και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων της Α΄ Οφθαλμολογικής κλινικής ΑΠΘ.
Την τελευταία 15ετία συμμετέχω ενεργά στη διδασκαλία και συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση των Ελλήνων οφθαλμιάτρων με ομιλίες, μαθήματα και φροντιστήρια με θέμα τον κερατοειδή, τις μεταμοσχεύσεις, την χειρουργική του καταρράκτη, την οφθαλμική επιφάνεια και το γλαύκωμα που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής
Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Κερατοειδή, της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος.
Στον τομέα του ενδιαφέροντος μου είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος ομιλητής ή εκπαιδευτής σε πολλά κλινικά φροντιστήρια και πειραματικά χειρουργεία με θέμα τον κερατοειδή, τις μεταμοσχεύσεις, την χειρουργική του καταρράκτη, την οφθαλμική επιφάνεια και το γλαύκωμα. Ως προσκεκλημένος ομιλητής συμμετείχα σε 87 στρογγυλές τράπεζες.

Μεταπτυχιακά μαθήματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συμμετείχα ως Εκπαιδευτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. για το Ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2017-2018.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά το διάστημα της 22 ετούς συνολικής παρουσίας μου στις Οφθαλμολογικές κλινικές του ΑΠΘ συμμετείχα ενεργά σε όλο το φάσμα του κλινικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου.
Από τις 16/1/2008 έως τις 31/8/2010 είχα την τιμή να υπηρετήσω στο ΑΠΘ ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για 4 συνολικά περιόδους στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΠΘ και συμμετείχα στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο μάθημα της Οφθαλμολογίας καθώς επίσης και στα μαθήματα εκπαίδευσης ειδικευομένων και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Α΄ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής.
Συμμετείχα ως εκπαιδευτής του μαθήματος Οφθαλμολογία στους φοιτητές της Ιατρικής του ΑΠΘ της Γ΄ Οφθαλμολογικής
Κλινικής στα πανεπιστημιακά έτη 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.
Συμμετείχα επίσης ως διδάσκων στην εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής στο μάθημα της Οφθαλμολογίας στο πανεπιστήμιο του Cardiff (Cardiff University).
Ως ακαδημαϊκός υπότροφος στην Α΄ οφθαλμολογική κλινική ΑΠΘ συμμετέχω στην εκπαίδευση των φοιτητών στο μάθημα της Οφθαλμολογίας το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020.
Συμμετέχω επίσης με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού υποτρόφου και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων της Α΄ Οφθαλμολογικής κλινικής ΑΠΘ.
Την τελευταία 15ετία συμμετέχω ενεργά στη διδασκαλία και συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση των Ελλήνων οφθαλμιάτρων με ομιλίες, μαθήματα και φροντιστήρια με θέμα τον κερατοειδή, τις μεταμοσχεύσεις, την χειρουργική του καταρράκτη, την οφθαλμική επιφάνεια και το γλαύκωμα που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Οφθαλμολογικής
Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Κερατοειδή, της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος.
Στον τομέα του ενδιαφέροντος μου είχα την τιμή να είμαι προσκεκλημένος ομιλητής ή εκπαιδευτής σε πολλά κλινικά φροντιστήρια και πειραματικά χειρουργεία με θέμα τον κερατοειδή, τις μεταμοσχεύσεις, την χειρουργική του καταρράκτη, την οφθαλμική επιφάνεια και το γλαύκωμα. Ως προσκεκλημένος ομιλητής συμμετείχα σε 87 στρογγυλές τράπεζες.

Μεταπτυχιακά μαθήματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συμμετείχα ως Εκπαιδευτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. για το Ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2017-2018.